Nabídka služeb

Postup Postup Postup Postup
  • protiplísňové nátěry - nátěry proti plísni
  • malby a nátěry průmyslových objektů
  • nátěry konstrukcí
  • vysokotlaké stříkání
  • nátěry fasád
  • protipožární nátěry
  • pronájem hliníkového lešení
  • pronájem lešení na provádění fasád

Preferujeme osobní kontakt, nejlépe na konkrétním místě prováděných prací. Posoudíme konkrétní stav, navrhneme technologický postup, konkrétní aplikační nátěrový systém. Pro zajištění 100% kvality a účinnosti provádíme zkušební aplikační vzorky. Našim cílem je spokojený zákazník, který má důveru v naši firmu a který se k nám vrací.